Povinne zverejňované dokumenty obce - zmluvy od 1.3.2016

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Zverejnené Názov zmluvy / číslo zmluvy Cena Partner
20. 06. 2016 zo dňa 15.06.2016

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

19. 06. 2016 zo dňa 17.06.2016 103,97 €

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

17. 06. 2016 zo dňa 14.06.2016

ELKOMIN, Združenie výrobcov a dovozcov elektrozariadení

17. 06. 2016 zo dňa 16.06.2016

Energie2, a. s.

13. 06. 2016 zo dňa 13.06.2016 89 520,00 €

AGRI CS Slovakia s.r.o.

06. 06. 2016 zo dňa 03.06.2016

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Žilina

23. 05. 2016 zo dňa 19.05.2016

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny žilina

18. 05. 2016 zo dňa 17.05.2016 59 824,24 €

MiPe-Plast, s.r.o.

25. 04. 2016 zo dňa 25.04.2016 73 590,00 €

 RENT-KNM, s.r.o.

 

20. 04. 2016 zo dňa 19.04.2016 250,00 €

Kysucká knižnica v Čadci

11. 04. 2016 zo dňa 06.04.2016

ENVI - PAK, a.s.

05. 04. 2016 zo dňa 04.04.2016

SLOVGRAM

18. 03. 2016 zo dňa 18.03.2016 44 965,00 €

Environmentálny fond

18. 03. 2016 zo dňa 15.03.2016 700,00 €

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

10. 03. 2016 zo dňa 04.03.2016 94 763,80 €

green project, s.r.o.

10. 03. 2016 zo dňa 06.03.2016

Peter Bolek - EKORAY

08. 03. 2016 zo dňa 07.03.2016

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

07. 03. 2016 zo dňa 06.03.2016

Peter Bolek - EKORAY