29. apr 2009
Výstavba ihriska

V polovici apríla 2009 sme začali s výstavbou viacúčelového ihriska s umelým povrchom. Tieto práce robíme svojpomocne, z vlastných zdrojov ( nakoľko nám neboli schválené žiadne dotácie ) a za výraznej pomoci Pavla Malíka. Touto cestou mu chcem poďakovať a taktiež chcem poďakovať jeho pracovníkom, ktorí sa podieľajú na tejto výstavbe. Poďakovanie patrí aj Vladim...

14. sep 2008
Ďalší prameň pre vodovod Centrum

Aj tento rok nás preverilo dlhšie obdobie bez zrážok, hlavne v letnom období, čo sa prejavilo na nedostatočnom prítoku prameňov pitnej vody do vodojemu Centrum. Preto som sa rozhodol zachytiť ďalší prameň z Obory, „ Kamenná “ studnička. Výdatnosť tohto prameňa je v čase dlhšieho obdobia bez zrážok okolo 4 000 l/ 24 hod.

30. júl 2008
 Cesta tzv. na Roveň alebo Ulička dobrej nálady

Stav niektorých miestnych komunikácií si vyžadoval úpravu povrchu a tak sme 30. júla 2008 v našej obci vyasfaltovali tieto miestne komunikácie:
- cesta tzv. na Roveň alebo Ulička dobrej nálady,
- cesta v časti Mlyn,
- oprava cesty pri kostole po realizácií oporného múra,
- cesta v osade Tarabovci,
- oprava mosta do ZŠ s MŠ.

...

29. jún 2008
Futbalový zápas otcov 29.6. 2008

Dňa 29.6. 2008 o 15:00 hod. si naši otcovia, pri príležitosti ku dňu otcov, zahrali medzi sebou futbalový zápas. Mužstvá sa rozdelili na bielych a červeno-čiernych. Pri striedaniach sa doplnili aj o posily z radov svojich synov. Prvý polčas vyhralo mužstvo bielych 1:0. Červeno-čierni sa snažili vyrovnať, sústredili všetky sily do útoku, čím oslabili svoju obranu, čo mužstvo bielych aj využilo. Konečn...

27. máj 2008
Odstránenie bodovej závady

Dňa 27.5. 2008 sme odstránili bodovú závadu – drevený dom ( Pz. po 26 rokoch )na hlavnej ceste v našej obci , čím sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky na tomto úseku.

02. feb 2008
Kresťanský ples

Dňa 2.2. 2008 sa konal v poradí už 8. Kresťanský ples. Zábava prebiehala, tak ako každý rok “perfektne“ až do neskorých ranných hodín. A už sa tešíme na ten deviaty.

31. jan 2008
Sanácia zosuvu pod osadou Tarabovci

Vplyvom negatívnych zmien v hydrogeologických pomeroch a antropogénneho zásahu do svahu, realizácia zárezu pre prístupovú cestu pre rodinné domy č. p. 322 a 323 došlo k aktivácii zosuvu, ktorý je súčasťou rozsiahlejšej svahovej deformácie v osade Tarabovci, vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku spom...