Povinne zverejňované dokumenty obce - zmluvy od 1.3.2016

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Zverejnené Názov zmluvy / číslo zmluvy Cena Partner
10. 03. 2016 zo dňa 04.03.2016 94 763,80 €

green project, s.r.o.

10. 03. 2016 zo dňa 06.03.2016

Peter Bolek - EKORAY

08. 03. 2016 zo dňa 07.03.2016

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

07. 03. 2016 zo dňa 06.03.2016

Peter Bolek - EKORAY