Povinne zverejňované dokumenty obce - zmluvy od 1.3.2016

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Zverejnené Názov zmluvy / číslo zmluvy Cena Partner
07. 10. 2016 zo dňa 06.10.2016 803,00 €

Mapa Slovakia Digital, s.r.o.

20. 09. 2016 zo dňa 20.09.2016 500,00 €

lng. Blažeková Viera

08. 09. 2016 zo dňa 02.09.2016 1 000,00 €

Fond na podporu umenia

02. 09. 2016 zo dňa 30.08.2016 13 059,03 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

01. 09. 2016 zo dňa 25.08.2016 850,44 €

Cenerali Poisťovňa, a.s.

25. 08. 2016 zo dňa 19.08.2016 300,00 €

Ing.arch. Karol Ďurenec, s.r.o.

18. 07. 2016 zo dňa 13.07.2016 85 086,00 €

Environmentálny fond

12. 07. 2016 zo dňa 08.07.2016 1 800,00 €

E-VO, s.r.o.

08. 07. 2016 zo dňa 07.07.2016 1 500,00 €

Carpio, s.r.o.

06. 07. 2016 zo dňa 01.07.2016 9 590,00 €

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

20. 06. 2016 zo dňa 15.06.2016

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

19. 06. 2016 zo dňa 17.06.2016 103,97 €

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

17. 06. 2016 zo dňa 14.06.2016

ELKOMIN, Združenie výrobcov a dovozcov elektrozariadení

17. 06. 2016 zo dňa 16.06.2016

Energie2, a. s.

13. 06. 2016 zo dňa 13.06.2016 89 520,00 €

AGRI CS Slovakia s.r.o.

06. 06. 2016 zo dňa 03.06.2016

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Žilina

23. 05. 2016 zo dňa 19.05.2016

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny žilina

18. 05. 2016 zo dňa 17.05.2016 59 824,24 €

MiPe-Plast, s.r.o.

25. 04. 2016 zo dňa 25.04.2016 73 590,00 €

 RENT-KNM, s.r.o.

 

20. 04. 2016 zo dňa 19.04.2016 250,00 €

Kysucká knižnica v Čadci

11. 04. 2016 zo dňa 06.04.2016

ENVI - PAK, a.s.

05. 04. 2016 zo dňa 04.04.2016

SLOVGRAM

18. 03. 2016 zo dňa 18.03.2016 44 965,00 €

Environmentálny fond

18. 03. 2016 zo dňa 15.03.2016 700,00 €

Dobrovoľná požiarna ochrana SR