Povinne zverejňované dokumenty obce - zmluvy od 1.3.2016

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Zverejnené Názov zmluvy / číslo zmluvy Cena Partner
25. 10. 2017 zo dňa 25.10.2017

ELEKOS, Nitra

20. 10. 2017 zo dňa 18.10.2017

PROUNION a.s., Nitra

19. 09. 2017 zo dňa 18.09.2017 61 036,15 €

STaS spol. s r.o.

06. 09. 2017 zo dňa 06.09.2017 61 036,15 €

STaS spol. s r.o.

21. 08. 2017 zo dňa 15.08.2017 216,36 €

SPP - distribúcia, a.s., Bratislava

22. 06. 2017 zo dňa 22.06.2017

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

31. 05. 2017 zo dňa 29.05.2017 10 061,94 €

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina

21. 03. 2017 zo dňa 21.03.2017

 3R Group s.r.o.

21. 03. 2017 zo dňa 15.03.2017 106,80 €

MEDIATEL spol. s r.o.

24. 02. 2017 zo dňa 07.07.2016 930,60 €

W Slovakia s.r.o.

17. 02. 2017 zo dňa 17.02.2017 50,00 €

Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza

02. 02. 2017 zo dňa 02.02.2017 4 000,00 €

TJ Slovan Rudinská

02. 02. 2017 zo dňa 02.02.2017 400,00 €

DHZ Rudinská

02. 02. 2017 zo dňa 02.02.2017 100,00 €

Slovenský zväz včelárov ZO SZV KNM

02. 02. 2017 zo dňa 02.02.2017 50,00 €

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Jednota dôchodcov Slovenska, Klub 75

02. 02. 2017 zo dňa 02.02.2017 50,00 €

Zriadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucke' Nové Mesto

25. 01. 2017 zo dňa 25.01.2017

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

18. 01. 2017 zo dňa 17.01.2017

T+T, a.s.

14. 11. 2016 zo dňa 08.11.2016 17 987,33 €

Slov-led plus, s.r.o.

10. 11. 2016 zo dňa 03.11.2016

ENERGA Slovakia s. r. o.

02. 11. 2016 zo dňa 26.10.2016

KREDUS s.r.o.

20. 10. 2016 zo dňa 18.10.2016

DataCentrum elektronízácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

17. 10. 2016 zo dňa 12.10.2016 200,00 €

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce

12. 10. 2016 zo dňa 11.10.2016 7 510,00 €

ALLOGGIO s.r.o.