Povinne zverejňované dokumenty obce - zmluvy od 1.3.2016

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Zverejnené Názov zmluvy / číslo zmluvy Cena Partner
07. 01. 2019 zo dňa 02.01.2019 1 000,00 €

DHZ Rudinská

19. 12. 2018 zo dňa 12.12.2018 424 841,27 €

3 Energy, s.r.o., Žilina

05. 12. 2018 zo dňa 26.11.2018

MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany

29. 10. 2018 zo dňa 23.10.2018 30 000,00 €

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

22. 08. 2018 zo dňa 22.08.2018 2 536,50 €

Mária Mihová, Miroslav Sládek, Margita Mikundová

26. 07. 2018 zo dňa 26.07.2018 3 840,00 €

FLAS spol. s.r.o., Žilina

25. 07. 2018 zo dňa 25.07.2018 3 369,60 €

Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN, Kysucké Nové Mesto

25. 05. 2018 zo dňa 25.05.2018 599,00 €

RRM-BAU s.r.o., Snežnica

23. 05. 2018 zo dňa 21.05.2018 414 922,00 €

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

16. 05. 2018 zo dňa 16.05.2018 2 536,50 €

Júlia Lulková, Rudinská

19. 04. 2018 zo dňa 13.04.2018 14 447,37 €

RRM-BAU, s.r.o., Snežnica

16. 03. 2018 zo dňa 12.03.2018 7 800,00 €

Štúdio D s.r.o., Čadca

09. 03. 2018 zo dňa 05.03.2018 106,80 €

Mediatel spol. s.r.o., Bratislava

28. 02. 2018 zo dňa 23.02.2018 5 840,60 €

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina

20. 02. 2018 zo dňa 19.02.2018 250,00 €

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce, Čadca

05. 02. 2018 zo dňa 02.02.2018 4 500,00 €

TJ Slovan Rudinská

05. 02. 2018 zo dňa 02.02.2018 400,00 €

DHZ Rudinská

15. 12. 2017 zo dňa 11.12.2017

ELEKOS, Nitra

15. 12. 2017 zo dňa 15.12.2017 10 000,00 €

Ministerstvo vnútra SR

15. 12. 2017 zo dňa 15.12.2017

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina

04. 12. 2017 zo dňa 29.11.2017 61 036,15 €

STaS spol. s r.o.

20. 11. 2017 zo dňa 20.11.2017 59 515,20 €

ELEKO s.r.o., Žilina

10. 11. 2017 zo dňa 10.11.2017

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina

09. 11. 2017 zo dňa 09.11.2017 705,00 €

Božena Fridrichová, Kysucké nové Mesto