Povinne zverejňované dokumenty obce - zmluvy od 1.3.2016

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Zverejnené Názov zmluvy / číslo zmluvy Cena Partner
31. 08. 2021 zo dňa 27.08.2021 1 100,00 €

Žilinský samosprávny kraj, Žilina

18. 08. 2021 zo dňa 16.08.2021

Lenka Šviríková, Rudinská 120

18. 08. 2021 zo dňa 13.08.2021 80,00 €

Daniela Gáborikova, Rudinská 48

29. 07. 2021 zo dňa 26.07.2021

ÚPSVaR, Žilina

20. 05. 2021 zo dňa 13.05.2021 3 000,00 €

DOP SR, Bratislava

22. 02. 2021 zo dňa 19.02.2021

Kurativa s.r.o., Kysucký Lieskovec

16. 02. 2021 zo dňa 11.02.2021 200,00 €

Centrum soc.služieb Kamence, KNM

16. 02. 2021 zo dňa 11.02.2021 150,00 €

Slovenský zväz včelárov ZO SZV KNM

12. 02. 2021 zo dňa 09.02.2021

Mediatel spol.s.r.o., Bratislava

12. 02. 2021 zo dňa 10.02.2021

DHZ Rudinská, Rudinská

12. 02. 2021 zo dňa 10.02.2021

TJ Slovan Rudinská, Rudinská

12. 02. 2021 zo dňa 06.02.2021

Kurativa s.r.o., Kysucký Lieskovec

22. 01. 2021 zo dňa 21.01.2021

Obec Snežnica, Snežnica

10. 12. 2020 zo dňa 10.12.2020

P.M.Diesel, s.r.o., Žilina

10. 12. 2020 zo dňa 08.12.2020

Slovak Telekom a.s., Bratislava

10. 12. 2020 zo dňa 04.12.2020

Štatistický úrad, Bratislava

30. 11. 2020 zo dňa 27.11.2020

Úrad práce soc.vecí a rodiny, Žilina

30. 11. 2020 zo dňa 27.11.2020

Úrad práce soc.vecí a rodiny, Žilina

30. 11. 2020 zo dňa 27.11.2020

Úrad práce soc.vecí a rodiny, Žilina

09. 10. 2020 zo dňa 08.10.2020

MŽP SR, Bratislava

18. 08. 2020 zo dňa 11.08.2020

Mišutka Zdeno, Hvozdnica

17. 06. 2020 zo dňa 15.06.2020

MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany

21. 05. 2020 zo dňa 20.05.2020

T+T, a.s., Žilina

16. 04. 2020 zo dňa 08.04.2020

Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava