04. mar 2014
Ukončenie fašiangov 2014

Dňa 4.3.2014 sa zakončilo fašiangové obdobie na Rudinskej, nakoľko prišiel čas 40 dňového pôstu.  V tento posledný deň pred začatím pôstu sa mohli obyvatelia ešte naposledy zabaviť. Kto chcel sa mohol zapojiť do maskového sprievodu, ktorý sa popoludní vybral obcou.  Potom bola v kultúrnom dome zábava za  hudobného doprovodu  Tibora Pošteka. Krátko...

01. feb 2014
4. reprezentačný ples obce Rudinská

Už po štvrtý krát sa dňa 1.2. 2014 do posledného miesta zaplnila sála tunajšieho kultúrneho domu  ľuďmi , čo majú radi spoločnosť, tanec a zábavu. Stretlo  sa tu mnoho priateľov a známych, ktorý sa  nemajú možnosť vidieť počas celého roka. Slávnostný prípitok na úvod predniesol starosta obce. Následne  tanečný parket veľkolepou  ...

31. dec 2013
POZVÁNKA NA PRIVÍTANIE NOVÉHO ROKA 2014

Srdečne Vás pozývame privítať spoločne  Nový rok, tradične o 00.15 h  do centra obce.  Na zdravie a úspešný nový rok 2014 si pripijeme teplým punčom. Nezabudnite si doniesť pyrotechniku a samozrejme dobrú náladu.

28. dec 2013
1. ročník generačného turnaja v Rudinskej

Dňa 28.12.2013 sa konal 1. ročník generačného turnaja v Rudinskej, za podpory háčov TJ Slovanu Rudinská a Obce Rudinská

Zostavy hráčov :

1 - Pavol Zemánek - kapitán, Jaroslav Buček, Marek Byčánek, Štefan Malík, Radoslav Buček, Tomáš Pochyba, Daniel Kramár, Denis Čulák.

2 - Jaroslav Buček - kapitán, Lukáš Luciak...

05. dec 2013
Mikuláš na Rudinskej

V predvečer sviatku Sv. Mikuláša sa objavil v našej obci kôň so zvoniacimi rolničkami, ktoré oznamovali, že prichádza k nám Mikuláš. Doviezol sa na pekne vyzdobenom koči a sprevádzali ho anjelikovia a tri čertice.  Deti, rodičia aj ostatní spoluobčania  ho už netrpezlivo vyčkávali pred kultúrnym domom. Škôlkari a žiaci zo ZŠ si pre Mikulá...

27. okt 2013
Uctili sme si našich dôchodcov

V októbri -v mesiaci úcty starším sme našim dôchodcom pripravili sviatočné popoludnie v sále kultúrneho domu. Príhovorom starostu a kultúrnym programom, ktorý si pripravili  naše  detičky z materskej školy a žiaci zo ZŠ sme sa našim starkým poďakovali za ich celoživotnú prácu, výchovu detí a obetavosť pre rodinu....

04. okt 2013
Pribudla nám deväťdesiatnička

Vzácneho životného jubilea - 90 rokov sa dňa 4.10.2013 dožila pani Terézia Škoríková. Pri tejto príležitosti sme  ju navštívili a  v mene obce sme jej  zagratulovali. Pani Škoríková je veselá babička s elánom a  teší sa  pomerne dobrému zdraviu, nuž nech jej to ešte dlho vydrží. V obci žijú momentálne 4...

18. aug 2013
Hody 2013

Tohoročné hody, ktoré sa konanú každý rok z príležitosti sviatku  Nanebovzatia Panny Márie boli dňa 18.08.2013 a program sa niesol viacmenej v kresťanskom duchu. Už v predvečer sviatku, teda v sobotu bola vo večerných hodinách v kaplnke sv. omša, po ktorej bola  vyložená Sviatosť Oltárna, pri ktorej sa po celú noc striedali veriaci. Na druhý deň pán far...

20. júl 2013
Futbalový turnaj

TJ Slovan Rudinská usporiadala dňa 20.07.2013 na domácom ihrisku priateľský futbalový turnaj.  Zúčastnilo sa ho 4 futbalové mužstvá, jedným z nich bolo dokonca mužstvo z Českej repuliky , ktoré k nám zavítalo až z ďalekej obce Velká Černoc, ktorá sa nachádza v okrese Louny ( Severočeský kraj ).

Poradie súťažných mužstiev bolo nasledovn...

12. máj 2013
Deň matiek

Druhú májovú nedeľu, 12.5.2013 sa konali obecné oslavy z príležitosti Dňa matiek.  Oslavy sa začali slávnostným príhovor starostu obce. Básňami , piesňami a tancom sa svojim mamičkám prišli poďakovať za výchovu detičky z MŠ, žiaci zo ZŠ a tiež vystúpila  naša spevácka skupina s harmonikovým doprovodom Katky Liskovej. Umelecké...