02. júl 2015
Návšteva z Ministerstva životného prostredia SR

Dňa 2.7.2015 sa konala porada starostov ZMO Dolné Kysuce, na ktorú zavítal štátny tajomník MŽP SR Ing. Vojtech Ferencz, PhD., kde  odprezentoval nový zákon o odpadovom hospodárstve. Po ukončení stretnutia so starostami, štátny tajomník poctil svojou návštevou našu obec. Starosta Obce Rudinská Ing. Jozef Švirík uvítal na  Obecnom ú...

30. jún 2015
Protipovodňový vozík čoskoro aj v našej obci

621 protipovodňových vozíkov je určených pre mestá a obce, ktoré sú najviac ohrozené povodňami. Naša obec sa taktiež dostala do zoznamu obcí, ktorým bude protipovodňový vozík odovzdaný. Vozíky sú financované zo zdrojov Európskej únie a z programu ministerstva životného prostredia. Protipovodňový balík prvej pomoci určený pre obce...

29. jún 2015
Kamerový systém v obci Rudinská

Kamerový systém v našej obci monitoruje v súčasnosti 9 inštalovaných kamier. Kamerový systém je vybudovaný s podporou Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

     Obec Rudinská v roku 2014 získala dotáciu na vybudovanie kamerového systému na základe výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality vo výške...

09. jún 2015
Pribudli nám deväťdesiatnici

21.4.2015 sa dožila úctyhodného veku pani Vilma Ovečková a 9.6.2015 sa medzi 90-ročných zaradil už aj pán Vincent Zemánek. Oboch našich výnimočných oslávencov sme navštívili v domácnostiach a zagratulovali im. Pani Ovečková aj pán Zemánek sú ešte na svoj vek svieži, radi sa porozprávajú a všeličo nám zo života ...

10. máj 2015
DEŇ MATIEK

„je také slovo, kratučké, milé, láskavé. Slovo, ktoré sa každé batoľa naučí vysloviť ako prvé. Je ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy zachované v každom srdci – matka, mama - to je láska sama, prevtelená do ženy, je to láska, ktorá nás sprevádza celým životom....“

Oslavy dňa matiek sa ako...

30. apr 2015
STAVANIE OBECNÉHO MÁJA

Príchod mesiaca mája, času lásky sme si 30.4.2015 pripomenuli postavením obecného mája, ako vždy pri základnej škole. Máj zdobili dievčatá so speváckej skupiny, ktoré pritom spievali za harmonikového doprovodu pani Liskovej.  Potom zahrala naša kapela Janínčanka.  O občerstvenie pre mužov, ktorí stavali máj ale aj pre ostatných návštevn...

29. apr 2015
UVÍTANIE DETÍ  DO ŽIVOTA

Dňa 29.4.2015 sme oficiálne uvítali našich najmenších občiankov, ktorí sa narodili v roku 2014.V minulom roku sa narodilo 11 detičiek ( 5 chlapcov a 6 dievčat ). Slávnostný akt prebiehal v zasadačke obecného úradu. Rodičom sa prihovoril starosta obce Ing. Jozef Švirík, spestrením bol kultúrny program pripravený vychovávateľkou školského klubu p....

02. mar 2015
MAREC –MESIAC KNIHY

Mesiac marec je spojený od roku 1955 s knihou. Je tomu tak preto, lebo v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrebenda, významný buditeľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry. Naša knižnica v tento mesiac pozýva na návštevu deti materskej školy a žiakov, aby sme tak vzbudili väčší záujem o čítanie kníh, ktoré sú...

14. feb 2015
Ukončenie fašiangov 2015

Tento rok sa konal záver fašiangov dňa 14.2. Rozhodli sme sa ich ukončiť inak ako po iné roky – dedinskou zabíjačkou.  Podujatie sa konalo v  areáli základnej školy. O výrobu domácich zabíjačkových é špecialít, a to jaterníc, klobás a tlačenky  sa postaral mäsiar p. Štefan Malík,  Návštevníkom sa taktiež...

07. feb 2015
5. reprezentačný ples Obce Rudinská

Jubilejný 5. ples Obce Rudinská sa konal dňa 7.2.2015. Tento rok sme si dali záležať na krajšom vzhľade priestorov, zakúpili sme návleky na stoličky a a vymaľovali chodbové priestory . A čo sme návštevníkom pripravili ? Po zahájení plesu starostom obce  vystúpil tanečný pár z hudobnej školy p. Michala Bohúňa, ktorý  predviedol spoločensk...