16. aug 2016
Pán Pavol Buček oslávil deväťdesiatiny

Dňa 15.8.2016 sa dožil krásneho životného jubilea – 90 rokov pán Pavol Buček z osady Čambalovce.

Pána Pavla Bučka sme pozvali na obecný úrad, kde sme mu zablahoželali a odovzdali darčekový kôš s kyticou. Pán Buček žije s manželkou  v osade Čambalovce, vychovali spolu 5 synov. Aj napriek vysokému veku ešte svieži, plný elánu a srší humorom....

14. aug 2016
Hody 2016 – Slávnostná hodová svätá omša v roku 2016, ktorú celebroval pán farár Mgr. Peter Beňo.
14. aug 2016

Obec Rudinská je zapojená do programu podpory uchádzačov o zamestnanie. Jedná sa o národný projekt podporovaný Európskou úniou, cieľom ktorého je podporiť znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a vytvoriť im pracovné miesta. Obec už dlhodobo využíva tieto projekty prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina a...

15. máj 2016
Deň matiek

Deň matiek je príležitosť, kedy si môžeme uctiť svoje matky a staré matky, poďakovať im za vrelú lásku, nehu a starostlivosť. Deň matiek sa slávi od pradávna vždy druhú májovú nedeľu. Naša obec im tento rok pripravili posedenie v kultúrnom dome, s pestrým kultúrnym programom. Ako vždy prišli detičky v MŠ a žiaci zo ZŠ. V programe mali piesne , b...

04. máj 2016
Uvítanie detí do života

Začiatkom mája sa konala slávnosť uvítania detí do života, ktoré sa narodili v roku 2015. Naša obec sa rozrástla o 14 občiankov, a to 9 chlapcov a 5 dievčat. Slávnostný obrad sa konal v zasadačke obecného úradu.  Starosta obce vo svojom príhovore poblahoželal rodičom a  vyzdvihol výchovu dieťaťa ako dôležité poslanie rodiča v živote. Potešiť...

06. feb 2016
Obecná zabíjačka

Fašiangy sme ukončili klasickou dedinskou zabíjačkou, ktorá sa konala dňa 6.2.2016 v areáli základnej školy. Návštevníci si mohli pozrieť výrobu zabíjačkových produktov a následne mohli tieto špeciality ochutnať. Podávala sa kapustnica, jaternice, klobásky, varené vínko na zapitie. Na dobrú náladu zahrala živá hudba, a tak...

23. jan 2016
6. reprezentačný ples obce

Dňa 23.01.2016 sa sála KD domu Rudinská už tradične zaplnila do posledného miesta priaznivcami hudby, tanca a dobrej nálady, ktorí prišli na 6. reperezentačný ples obce Rudinská. Tento ples bol výnimočný aj tým, že návštevníci si mohli užiť v sálu, ktorá dostala nový šat. Vymenili sme radiátory, okná so žalúziami, vonkajšie...

30. dec 2015
Privítajme rok 2016 spoločne

Srdečne Vás pozývame privítať nový rok 2016 na most do centra obce o 00.15 h po silvestrovskej polnoci, kde si spoločne zaželáme šťastný nový rok a pripijeme teplým  punčom. Pripravený je aj ohňostroj.

01. dec 2015
Príde k nám Mikuláš – pozvánka

Srdečne Vás pozývame na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa bude konať v nedeľu 6.12.2015 o 17.00 h v budove základnej školy. Pred príchodom Mikuláša, ktorí určite obdaruje balíčkami sladkostí všetky naše dobré deti si pozrite divadielko  podaní  hercov umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum pod názvom „Mikulášske...

13. nov 2015
Naša obec dostala protipovodňový vozík

V rámci projektu Aktívne protipovodňové opatrenia, ktorý je financovaný z Kohézneho fondu prostredníctvom operačného programu Životné prostredie sa v týchto dňoch dostáva celkovo 621 obciam špeciálna technika , protipovodňový vozík, ktorý v prípade povodní uľahčí dobrovoľným hasičom prácu. Dňa 13.11.2015 sa  uskutočnilo na...