23. okt 2011
Mesiac úcty k starším

Z príležitosti mesiaca úcty k starším sme  dňa 23.10.2011  pripravili pre našich dôchodcov slávnostné posedenie. Sviatočné popoludnie bolo bohaté na kultúrne zážitky. Starým rodičom sa prišli poďakovať detičky zo škôlky a žiaci zo ZŠ.  Spevácka skupina Kysucké žubrienky im zaspievala a zatancovala. Na harmonike zahral a zaspieval Zdenko Játi...

28. aug 2011
85. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru  v Rudinskej

Dňa 28.8 2011 sa konali oslavy pri príležitosti 85. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Rudinskej. Oslavy začali slávnostnou sv. omšou, po ktorej sa na futbalovom ihrisku zišlo 25 požiarnych družstiev, aby si zmerali sily v hasičskej súťaži. V kategórii muži prvé miesto obsadila Rudinka. Za mužov súťažili aj obce Kysucké Nové Mesto, Oškerda, Lodno, Horný Vadičov, Brodno, Kol...

31. máj 2011
 90.výročie narodenín našej občianky Anny Malíkovej

Dňa 31.mája 2011 slávila významné životné jubileum – 90. rokov naša občianka  pani Anna Malíková. Jubilantku sme pozvali na obecný úrad, kde sme jej v mene obce zablahoželali.Tento rok sa takéhoto úctyhodného veku dožila už druhá obyvateľka našej obce.

08. máj 2011
Deň matiek

8.mája 2011, už tradične v druhú májovú nedeľu sme sa zišli v kultúrnom dome na oslavách  Dňa matiek. Mamičkám sa prišli poďakovať vo svojom programe deti z MŠ a žiaci zo ZŠ. Príjemným spestrením bolo vystúpenie súrodencov Mrmusových z Poviny, ktorí zahrali a zaspievali na ľudovú nôtu. Potom sa mamičky, ale aj oteckovia zabávali pri dychovke...

30. apr 2011
Stavanie obecného mája

Stavanie mája sa viaže do čias antiky. Bolo symbolom ochrany pred zlými duchmi a chorobami. Neskôr mládenci stavali dievčatám máje ako symbol zelene, života, aby boli dievčence pekné, štíhle a zdravé.Dňa 30.apríla 2011 sme sa i my vrátili ku tradícii stavania mája. Na túto obecnú akciu prišlo ku základnej škole okolo stovky obyvateľov, mladších,...

29. mar 2011
Marec - mesiac knihy

Mesiac knihy sme si pripomenuli besedou so spisovateľom pánom Antonom Pajonkom, známym najmä knihami pre deti pod názvom Kysucké rozprávky. Pán Pajonk zavítal do základnej školy s manželkou. Žiaci si odniesli so stretnutia s autorom pekné zážitky.

08. mar 2011
Pochovanie basy

Fašiangy sme zavŕšili sprievodom masiek obcou a pochovaním basy v kultúrnom dome. Za doprovodu skupiny Zdenka Játiho sa mohli občania naposledy pred nastávajúcim 40-dňovým pôstnym obdobím až do polnoci riadne pozabávať. Pre návštevníkov upiekli zamestnankyne školskej jedálne chutné šišky, za čo im ďakujeme.

26. feb 2011
Detský karneval

Detský karneval, ktorý pripravila Rada rodičov a priateľov školy spolu s obecným úradom i tento rok mal hojnú účasť. Zabaviť sa prišli deti, mládež, rodičia a vyše 50 masiek. Každá maska bola ocenená. Nechýbali ani súťaže. Všetci si mohli zatancovať pri hudbe, o ktorú sa staral Slavko Šaran.

19. feb 2011
1.reprezentačný ples obce

Vo februári sa po prvý krát sa v obci konal reprezentačný ples. Akcia to bola vydarená. Do tanca hrala kapela Zdenka Játiho. Atmosféru plesu spestrilo vystúpenie profesionálneho tanečného páru, ktorý zatancoval spoločenské a latinsko-americké tance a pôsobivá brušná tanečnica zo štúdia Malika Čadca, ktorá zatancovala orient...

01. feb 2011
Výročie 90. narodenín našej občianky Jozefíny Bučkovej

Dňa 1.2.2011 sa dožila naša spoluobčianka Jozefína Bučková krásneho životného jubilea 90 rokov a pri tejto príležitosti sme jej v mene obce popriali veľa zdravia a spokojnosti do ďalších rokov života.