29. mar 2011
Marec - mesiac knihy

Mesiac knihy sme si pripomenuli besedou so spisovateľom pánom Antonom Pajonkom, známym najmä knihami pre deti pod názvom Kysucké rozprávky. Pán Pajonk zavítal do základnej školy s manželkou. Žiaci si odniesli so stretnutia s autorom pekné zážitky.

08. mar 2011
Pochovanie basy

Fašiangy sme zavŕšili sprievodom masiek obcou a pochovaním basy v kultúrnom dome. Za doprovodu skupiny Zdenka Játiho sa mohli občania naposledy pred nastávajúcim 40-dňovým pôstnym obdobím až do polnoci riadne pozabávať. Pre návštevníkov upiekli zamestnankyne školskej jedálne chutné šišky, za čo im ďakujeme.

26. feb 2011
Detský karneval

Detský karneval, ktorý pripravila Rada rodičov a priateľov školy spolu s obecným úradom i tento rok mal hojnú účasť. Zabaviť sa prišli deti, mládež, rodičia a vyše 50 masiek. Každá maska bola ocenená. Nechýbali ani súťaže. Všetci si mohli zatancovať pri hudbe, o ktorú sa staral Slavko Šaran.

19. feb 2011
1.reprezentačný ples obce

Vo februári sa po prvý krát sa v obci konal reprezentačný ples. Akcia to bola vydarená. Do tanca hrala kapela Zdenka Játiho. Atmosféru plesu spestrilo vystúpenie profesionálneho tanečného páru, ktorý zatancoval spoločenské a latinsko-americké tance a pôsobivá brušná tanečnica zo štúdia Malika Čadca, ktorá zatancovala orient...

01. feb 2011
Výročie 90. narodenín našej občianky Jozefíny Bučkovej

Dňa 1.2.2011 sa dožila naša spoluobčianka Jozefína Bučková krásneho životného jubilea 90 rokov a pri tejto príležitosti sme jej v mene obce popriali veľa zdravia a spokojnosti do ďalších rokov života.

04. dec 2010
Mikuláš

Naše deti mali toho roku netradičného Mikuláša. Obec pripravila pre ne celodenný program v kultúrnom dome. Na úvod sa premietali rozprávky, potom k nám zavítal kúzelník Don Carlos, ktorý deti ale aj prítomných rodičov očaril kúzlami so živými andulkami. Nakoniec prišiel Mikuláš s anjelom a čertom a obdaroval deti balíčkami.

24. okt 2010
Posedenie s dôchodcami

Našich starších spoluobčanov sme si tak ako každý rok uctili aj v tomto roku na spoločnom posedení. Žiaci zo ZŠ a deti z MŠ si pre starých rodičov pripravili básne, piesne a divadielko. Potom si dôchodcovia posedeli pri hudbe, podaktorí si aj zatancovali. O občerstvenie sa postarali zamestnankyne obecného úradu.

19. sep 2010
Čestné občianstvo Obce Rudinská Pavlovi Malíkovi

Pri príležitosti životného jubilea , krásnej 40 – ky, Obecné zastupiteľstvo so starostom obce Ing. Romanom Špircom, dňa 19.9. 2010, cez prestávku futbalového zápasu Rudinská : Makov, udelilo prvý krát v histórií obce Čestné občianstvo Obce Rudinská Pavlovi Malíkovi, bytom Rudina, rodákovi z Rudinskej, za významný rozvoj futbalu v na...

01. mar 2010
Detský karneval 2010

Obec Rudinská a Rada rodičov a priateľov školy pripravili už tradične na záver fašiangov detský karneval, ktorý sa teší obľúbenosti nielen u detí ale aj rodičov a ostatných občanov. I toho roku prišla plná sála návštevníkov. Deti si zhotovili vyše 50 pekných masiek. Ocenené boli všetky. Počas karnevalu sa tancovalo a sú...

06. dec 2009
Mikuláš v obci

V nedeľu, 6.12. 2009, k nám zavítal Mikuláš, ktorý priniesol darčeky pre naše detičky a divadelné – kabaretné predstavenie Divadla na doske s názvom O fúzatej snehulienke.