Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva obce Rudinská