Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

PrílohaVeľkosť
zámer.doc28.5 KB