VZN č. 2/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Rudinská - návrh