Verejné vyhlášky ktorými sa oznamuje vydanie rozhodnutí o nariadení opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia