Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
„Novostavba rodinného domu, elektrická a plynová prípojka, žumpa, studňa
a vodovodná prípojka “ (ďalej len stavba) na pozemku register “C“ parc. č. 1014/37
a 1014/36 v katastrálnom území Rudinská.

PrílohaVeľkosť
Verejná vyhláška Dolejší_Optimized.pdf700.9 KB