UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

Dňa 29.4.2015 sme oficiálne uvítali našich najmenších občiankov, ktorí sa narodili v roku 2014.V minulom roku sa narodilo 11 detičiek ( 5 chlapcov a 6 dievčat ). Slávnostný akt prebiehal v zasadačke obecného úradu. Rodičom sa prihovoril starosta obce Ing. Jozef Švirík, spestrením bol kultúrny program pripravený vychovávateľkou školského klubu p. Štrbákovou a p. Katarínou Liskovou, vedúcou speváckeho krúžku. Mamičky dostali od obce darček v podobe  poukážky, ktorú si mohli uplatniť v predajni Dráčik.

UVÍTANIE DETÍ  DO ŽIVOTA