Úradná tabuľa

Na tomto mieste sa nachádza elektronická úradná tabuľa obce. Spolu s úradnou tabuľou umiestnenou v obci je oficiálnym kanálom na komunikáciu s občanmi a ďalšími subjektami.
Informácie zverejňované na ďalších podstránkach:

23. feb 2022 | Verejná vyhláška
30. dec 2021 | Verejná vyhláška
27. dec 2021 | Verejná vyhláška