Určenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Rudinskej – voľby do európskeho parlamentu 2019

Obec Rudinská zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Rudinskej, pre voľby do Európskeho parlamentu konané dňa 25.05.2019.

e-mailová adresa: starosta@rudinska.sk

e-mailová adresa: brodekova@rudinska.sk