Určenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Rudinskej – voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Obec Rudinská zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Rudinskej, pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, konané dňa 29.02.2020.

e-mailová adresa: starosta@rudinska.sk

e-mailová adresa: cupova@rudinska.sk

PrílohaVeľkosť
Určenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Rudinskej.pdf349.13 KB