Pozvánka na verejnú diskusiu k návrhu územného plánu obce Rudinská na 17. augusta 2016 o 16.00 hod

Obec Rudinská ako orgán územného plánovania podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zabezpečila spracovanie návrhu územného plánu obce Rudinská.

Verejná diskusia k návrhu územného plánu obce Rudinská s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 17. augusta 2016 o 16.00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Rudinskej.

PrílohaVeľkosť
Pozvánka na stiahnutie.pdf187.25 KB