Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rudinskej na 28.02.2018 o 17.00h