Pozvánka na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rudinskej na 27.11.2017 o 18.00h