Oznam OVK o výsledku hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, konaných dňa 29.02.2020 v obci Rudinská