Oznam o zriadení emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Rudinskej

Obec Rudinská zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Rudinskej, do volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019.

e-mailová adresa: starosta@rudinska.sk

e-mailová adresa: purasova@rudinska.sk