Oznam o zriadení emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Miestnej volebnej komisie v Rudinskej

Obec Rudinská zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Miestnej volebnej komisie v Rudinskej starostovi Obce Rudinská, Ing. Jozefovi Šviríkovi do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.novembra 2018:

e-mailová adresa: starosta@rudinska.sk

e-mailová adresa: purasova@rudinska.sk