Oznam o zriadení emailovej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou

Obec Rudinská zverejňuje elektronické adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v roku 2020.

  1. e-mailová adresa: starosta@rudinska.sk
  2. e-mailová adresa: cupova@rudinska.sk