Oznam o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Za zapisovateľa Miestnej volebnej komisie v Rudinskej do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.novembra 2018 bola starostom Obce Rudinská, Ing. Jozefom Šviríkom vymenovaná Lenka Purašová.

Telefonický kontakt :  041/4220198, mobil: 0908068053,

 e-mailová adresa: purasova@rudinska.sk