Opatrenie ÚVZSR zo dňa 15.05.2020, ktorým sa nariaďuje osobám, ktoré od 18. mája 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej Republiky izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19..