Opatrenia ÚVZSR zo dňa 19.05.2020 platné od 2. mája 2020