Odvolanie mimoriadnej situácie v územnom obvode Okresného úradu Kysucké Nové Mesto