Odpredaj obecného traktora Zetor 7245

Obec Rudinská na základe Uznesenia č. 114/2016 zo dňa 15.06.2016, ktorým Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj traktora Zetor 7245, ŠPZ KM 288 AA, dátum prvej evidencie 1986 týmto vyzýva občanov a firmy na predkladanie cenovej ponuky na jeho odkúpenie. Hlavným kritériom je najvyššie ponúknutá suma. Ponuky sa odvíjajú od základnej ceny 8200,- €. Lehota na predkladanie cenových ponúk je do 05. septembra 2016. Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté na t. č. 0908932306, e-mail: rudinska@rudinska.sk.

Ponuky zasielajte na adresu Obecného úradu, v obálkach označených „ Súťaž TRAKTOR neotvárať !, na adresu  Obec Rudinská, Rudinská 125, 023 31 Rudinská, alebo e-mailom na: rudinska@rudinska.sk

 

PrílohaVeľkosť
Zetor_7245_1.jpg42.81 KB
Zetor_7245_2.jpg43.46 KB
Zetor_7245_3.jpg49.98 KB
Zetor_7245_4.jpg46.06 KB
Zetor_7245.jpg43.51 KB