Naša obec dostala protipovodňový vozík

V rámci projektu Aktívne protipovodňové opatrenia, ktorý je financovaný z Kohézneho fondu prostredníctvom operačného programu Životné prostredie sa v týchto dňoch dostáva celkovo 621 obciam špeciálna technika , protipovodňový vozík, ktorý v prípade povodní uľahčí dobrovoľným hasičom prácu. Dňa 13.11.2015 sa  uskutočnilo na námestí A. Hlinku v Žiline slávnostné odovzdávanie  protipovodňových vozíkov, za účasti ministra vnútra JUDr.  Róberta Kaliňáka. Naša obec si tiež bola prevziať tento protipovodňový balíček, nakoľko aj my sme  boli vybratý z pomedzi obcí, ktoré sú najohrozenejšie povodňami.

Naša obec dostala protipovodňový vozík