Návrh - Doplnok č. 2 k VZN č. 1/2007 o poskytovaní dotácií na obedy pre vybrané skupiny občanov