D o d a t o k č.2 k VZN č. 3 /2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

PrílohaVeľkosť
doplnokč.2.doc25.5 KB