Mesiac úcty k starším - október

Dňa 26.10.2014 sme pre našich starých rodičov a seniorov pripravili v sále kultúrneho domu posedenie. Po úvodnom príhovore starostu Ing. Jozefa Šviríka svojim starkým  zarecitovali a zaspievali deti zo škôlky pod vedením zástupkyne pre MŠ p. Želmíry Maráčkovej a folklórne pásmo si pripravili žiaci zo základnej školy, ktoré nacvičila vychovávateľka školského klubu p. Anna Štrbáková a vedúca speváckeho krúžku p. Katarína Lisková.  Napokon sviatočné popoludnie vyplnila naša dedinská kapela Janínčanka, pri ktorej si naši dôchodci  zaspievali ba aj zatancovali.

Mesiac úcty k starším - október