Mesiac úcty k starším

Každodenný život je popretkávaný ako vzácny koberec rôznymi nitkami : nitkami obyčajnými – to sú tie všedné, niekedy nekonečne dlhé dni, daždivé počasie, choroba, či bolesť. Ale sú popretkávané i zlatými nitkami – sú to dni pohody, radosti, návšteva detí, vnúčat, priateľov. Jeden z takýchto nevšedných dní sme pripravili tak ako každý rok  v októbri – mesiaci úcty k starším a pozvali sme našich starkých na posedenie, aby sme takto vyjadrili poďakovanie za ich celoživotnú prácu a výchovu ďalších generácií a potešili ich programom pripraveným ich vnúčatami – deťmi z MŠ a žiakmi zo ZŠ. Na úvod sa našim dôchodcom sa prihovoril starosta obce. Na posedení sme mali česť privítať i prednostu Okresného úradu zo Žiliny, Ing. Vladimíra Macáška, ktorý si tiež pripravil pre prítomných pár povzbudzujúcich slov. Slávnostné popoludnie vyplnila hudobná skupina Black Band známa z televízie Šláger. Naši starí rodičia sa príjemne zabavili nielen posedením v kruhu priateľov ale sa nakoniec aj všetci roztancovali.

Mesiac úcty k starším