MAREC –MESIAC KNIHY

Mesiac marec je spojený od roku 1955 s knihou. Je tomu tak preto, lebo v tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrebenda, významný buditeľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry. Naša knižnica v tento mesiac pozýva na návštevu deti materskej školy a žiakov, aby sme tak vzbudili väčší záujem o čítanie kníh, ktoré sú  prameňom získavania vedomostí i forma zábavy a oddychu. Knižnica je pravidelne dopĺňaná knižnými novinkami, ktoré zakujeme prostredníctvom centrálneho nákupu Kysuckou knižnicou v Čadci. Finančné prostriedky na nákup knižného fondu poskytuje Obec Rudinská

MAREC –MESIAC KNIHY