Informácia o voľnom pracovnom mieste - referent spoločného stavebného úradu