Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za r.2018