Dodatok č.1 k VZN č.2/2014 o miestnom popolatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

PrílohaVeľkosť
Dodatok č.1.pdf578.22 KB