„NÁVRH“ VZN č. 1/2018 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Rudinská

PrílohaVeľkosť
VZN Krátkodoby-prenajom 2018.doc36 KB