„NÁVRH“ DODATOK č. 1 k VZN 2/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska obci Rudinská

PrílohaVeľkosť
DODATOK č. 1 k VZN 2/2011 70.78 KB